Yhdistys - talkoovelvoite ja aktiivisuusseuranta


Yhdistys  |  Yhdistyksen säännöt  |  Hallitus  |  Toimikunnat ja yhteyshenkilöt  |  Jäseneksi liittyminen  |  Talkoovelvoite ja seuranta |  Kulukorvaukset |  Klubin ja kentän avain  |  Tulokset ja kiertopalkinnot  |


Talkoovelvoite ja seuranta

Jotta voimme toimia yhdistyksenä onnistuneesti, on kaikkien jäsenten toimittava yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kaikkien yhdistyksen ryhmissä treenaavien, kenttää ja harjoitusmaastoja käyttävien tai muuta etuutta yhdistykseltä saavien on osallistuttava kokeiden ja muiden tapahtumien järjestelyihin ns. talkoovelvoitteena. Ryhmiin, koulutuksiin ja kursseille voivat hakea kaikki jäsenet, jotka ovat suorittaneet talkoovelvoitteensa ja joiden erääntyneet maksut (jäsenmaksu, kurssimaksut, halli- ja kenttävuokrat) on maksettu tai poikkeustapauksissa on sovittu maksuohjelma rahastonhoitajan kanssa ja maksuohjelmaa on noudatettu.

Lisäksi talkootyöksi voidaan laskea hallituksessa tapauskohtaisesti sovittuja tehtäviä. Talkoovelvoitteen toteutumista seurataan, joten kokeissa ja muissa tapahtumissa kiertää talkoolista. Talkoovelvoite on henkilökohtainen. Perheenjäsen voi kartuttaa jäsenen talkootunteja.

Talkootyöhön ei lasketa luottamustehtäviä eikä sellaista työtä, josta on määritelty erillinen korvaus. Tästä johtuen esim. hallituksen jäsenten tai muiden toimihenkilöiden käyttämä aika ei pääsääntöisesti ole yleisen talkoovelvoitelaskennan piirissä.

Talkoovelvoite, ns. minimityö, on kaksi tapahtumaa. Tämä on koottava kauden aikana, jotta koirakko on oikeutettu ryhmäpaikkaan tai käyttämään yhdistyksen palveluita seuraavalla kaudella. Myös uusilta jäseniltä vaaditaan treeniryhmään päästäkseen talkoovelvoite. Jos ryhmäpaikan saa heti, talkoovelvoite tulee täyttää kauden aikana. Jos talkoomahdollisuuksia ei ole kauden aikana, ei velvoitteen jäämistä täyttymättä huomioida. Hallitus voi vuoden alussa muuttaa talkoovelvoitteen määrää.

Yhdistyksen tapahtumissa tehtävää talkootyötä valvoo koetoimitsija tai tapahtuman vastuuhenkilö. Talkoisiin saapuva ilmoittautuu tapahtuman vastuuhenkilölle. Tapahtuman päätyttyä tapahtuman vastuuhenkilö toimittaa talkookirjanpidon talkootyövastaavalle (sihteeri(at)mpky.net), joka päivittää tilanteen sovittuun paikkaan. Ilman valvontaa tehtävästä talkootyöstä on sovittava erikseen tapahtuman / kokeen järjestäjän kanssa. Kouluttajien talkootyöt ilmoittaa lajivastaava. MIkäli olet järjestämässä jotain tapahtumaa (esim.arkitottis), niin sovithan ennakkoon lajivastaavan kanssa, että ko.tapahtuma soveltuu talkoovelvoitteen täyttöön.

Talkoovelvoitteen voi täyttää seuraavilla tavoilla:
 • Kokeen tuomarina toimiminen
 • Koetoimitsijana toimiminen
 • Ratamestarina toimiminen
 • Koesihteerinä toimiminen
 • Kokeen muissa tehtävissä toimiminen (jäljen tekijä, maalimies, henkilöryhmä, esineruutuvastaava jne.)
 • Tapahtuman vastuuhenkilönä toimiminen (match show, koiravedot, koulutusillat, muut tapahtumat)
 • Tapahtuman järjestelyihin ja toteuttamiseen osallistuminen
 • Kurssin tms.Vuo vastuuhenkilönä toiminen ja siihen liittyvät järjestelyt (ilmoittautumiset, maastot, kouluttajan tarpeista huolehtiminen)
 • Kanttiinivastaava, leipominen tapahtumiin
 • Kenttä- tai muihin talkoisiin osallistuminen
 • Kouluttaminen tai kurssien pitäminen
 • Lajivastaavan tehtävät

Hallitus voi harkintansa mukaan, jäsenen niin halutessa, huomioida aktiivisia, talkoovelvoitteen täyttäneitä jäseniä koulutuspaikalla tai kuunteluoppilaspaikalla omilla kursseilla. Tässä tarkoituksena on jäsenen kouluttajaosaamisen vahvistaminen. Yhdistysaktiivisuutta voidaan myös käyttää osaperusteluna ryhmä- ja kurssipaikkoja täytettäessä. Hallitus voi harkintansa mukaan vapauttaa jäsenen talkoovelvoitteesta kokonaan tai osittain muun aktiivisuuden perusteella.