Koulutus - treenisäännöt


Koulutus  |   Omat kurssit 2018  |  Ulkopuoliset kouluttajat 2018  | Kentän kalenteriTreenisäännöt Kentät  |  Hallivuoro 


Treenisäännöt

Jäsenmaksun maksaminen antaa oikeuden harjoitella MPKY:n koulutuskentällä ja tarjoaa resurssien puitteissa mahdollisuuden osallistua maastolajien harjoituksiin. Maksaessaan jäsenmaksun ohjaaja sitoutuu noudattamaan harjoittelua koskevia sääntöjä ja osallistumaan talkootoimintaan.

Yleistä harjoittelusta

-Sairaan koiran kanssa ei saa harjoitella eikä osallistua koulutuksiin. Muista tarttuvien tautien (mm. kennelyskä) varoajat.
-Koiran normaalit rokotukset on oltava voimassa.
-Pidä koira autossa, kunnes on sinun vuorosi.
-Lämmittele ja jäähdytä koirasi harjoituksissa.
-Älä anna koiran leikkiä muiden koirien kanssa harjoittelun aikana eikä sen jälkeenkään samalla alueella. Koiralla on oltava hauskaa erityisesti sinun kanssasi. 
-Keskity koulutukseen ja ennen kaikkea koiraasi.
-Koiran tarpeettoman kovakourainen käsittely on ehdottomasti kielletty.
-Koulutusohjaaja ohjaa sinua kouluttamaan koiraasi. Vastuu koirasta ja koiran kouluttamisesta on aina sinulla. 
-Katso toistenkin harjoitukset, kuuntele ja keskustele – näin opit parhaiten.


Harjoittelu koulutuskentällä
-Ulkoiluta koirasi ennen harjoituksen alkua.
-Koira EI SAA tehdä tarpeitaan koulutuskentälle eikä sen reuna-alueille.
-Pidä koirasi hallinnassa kentällä. Koiraa saa kouluttaa vapaana vain, jos yhteistyönne on niin pitkälle edennyt, että koiraasi kiinnostaa vain sinun kanssa tekeminen eivätkä muut koirat.
-Kurssimuotoisille koulutusryhmille tulee antaa harjoittelurauha! Varaamattomat ajat ovat kaikkien jäsenten vapaasti käytettävissä.
-Mikäli kentälle osuu yhtäaikaa useita koirakoita, kaikille on annettava mahdolisuus treenata. Kenttää ei voi pitää varattuna vain omaan tai oman ryhmän käyttöön. Sopu sijaa antaa!
-Kentällä ei saa ampua ilmoittamatta siitä muille kentällä olijoille. 
-Juoksuisen nartun saa tuoda kentälle vain kaikkien läsnä olevien suostumuksella.

Harjoittelu maastossa

Yhdistys ei omista maa-alueita vaan maastojen käytöstä on sovittu maanomistajien kanssa. Lupia saadaan varmasti jatkossakin, kun otamme huomioon myös muut maastossa liikkujat.

-Harjoittele vain metsissä ja pelloilla, joihin on lupa.
-Pysäköi autosi niin, että tien käyttö ei vaikeudu.
-Älä jätä roskia, tupakantumppeja tai kreppejä maastoon.
-Älä rasita aluskasvillisuutta tarpeettomasti.
-Piiloja ei saa kaivaa maahan ilman maanomistajan lupaa.
-Maastoon jätettävät piilot on sijoitettava niin, että ne eivät näy tielle.
-Ole kohtelias tavatessasi muita metsässä liikkujia. Pidä koira hallinnassasi.
-Käytä luvanvaraisia maastoja vain koiran kouluttamiseen, ei ulkoiluttamiseen.
-Pidä koiralla PK –tunnusliivit päällä niissä harjoituksissa, joissa koira ei ole kytkettynä (esim. henkilöetsintä, esineruutu). 
-Hakuryhmät ilmoittavat maastovaraukset MPKY:n Jäsenet -Facebookryhmässä, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Myös useamman ihmisen jälkitreenit on hyvä ilmoittaa ryhmässä.

Vierailijat

Satunnaisten, kertaluontoisten vierailijoiden tuominen niin kentälle kuin maastotreeneihinkin on oman treenin ohessa sallittua. Suurempien omien tapahtumien tai koulutusten järjestämiseen on anottava hallitukselta lupa.