Pelastuskoirat - koiran ja ohjaajan vaatimukset


Pelastuskoiratoiminta   |  Koiran ja ohjaajan vaatimukset  |  Pelastuskoirat MPKY:ssa  | Hälytysryhmä


Pelastuskoiran tulee olla ihmisille ja toisille koirille ystävällinen, avoin ja luottavainen sekä kohtuullisen rohkea. Sillä tulee olla erinomainen hajuaisti ja taipumus sen käyttämiseen ohjaajan ohjauksessa. Pelastuskoiratoimintaa ei ole rajattu vain tietyn rotuisille koirille, mutta koiran on oltava rakenteeltaan terve. Sen tulee olla kokonsa puolesta ja fyysisesti sellaisessa kunnossa, että se pystyy selviytymään vaikeakulkuisessa maastossa.

Pelastuskoiratoiminta asettaa vaatimuksia myös koiranohjaajalle. Ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen, työtä, stressiä ja hankalia olosuhteita pelkäämätön, ryhmätyötaitoinen sekä kohtuullisen hyvässä fyysisessä kunnossa. Ohjaajalla tulee olla halukkuus kouluttautua mm. suunnistukseen, etsintätekniikkaan ja ensiapuun. Taitojen lisääntyessä on mahdollisuus sitoutua alueellisen hälytysryhmän toimintaan. Hänen tulee rehellisesti tiedostaa ja tunnustaa sekä omat että koiran rajat toimittaessa vaativissa olosuhteissa.

Suomen Palveluskoiraliiton koulutusjärjestelmä pelastuskoirakoille

Suomen Palveluskoiraliitto on määritellyt pelastuskoirakolle tasovaatimukset koulutuskorimallina:

KK-0 Lähtötaso, ei vaadi aikaisempaa kokemusta, voi osallistua esim. Pelastuskoiraohjaajan ja apuohjaajan perustaidot -kurssille
KK-1 Pelastuskoiratoiminnassa mukana. Käyttäytymiskoe (BH) suoritetaan, ohjaaja voi kouluttautua Pelastuskoiraetsintä A-kurssilla.
KK-2 Hyväksytty tulos Pelastuskoirakokeesta, mahdollisuus osallistua Pelastuskoiraetsintä B-kurssille sekä VIRTA -tarkastukseen, syventää osaamistaan harjoittelemalla hälytysryhmän mukana ja osallistuu erilaisille pelastuskoiratoimintaa tukeville kursseille.
KK-3 Hälytysryhmässä toimiva koirakko, täydentävää koulutusta, hälytystasovaatimusten ylläpito sekä esimerkiksi ryhmänjohtajakoulutus

Jo kahden alimman tason aikana ohjaajan on hyvä suorittaa Vapepan etsintä-, ja viestikurssit, ensiapukurssin (EA 1) sekä perehtyä suunnistukseen. Näille kursseille pääsee osallistumaan myös ilman koetuloksia. Pelastuskoiratoiminnan perusteet -kurssi on hyvä pohja uudelle harrastajalle. Niitä pyritään järjestämään omalla paikkakunnalla tarpeen mukaan. Apuohjaajakoulutuksessa saa perusvalmiudet apuohjaajana toimimiseen. 

Kun koirakko saa hyväksytyn tuloksen Pelastuskoirakokeesta, on mahdollista hakeutua Pelastuskoiraetsintä B -kurssille Tämän jälkeen koirakko on valmis harjoittelemaan hälytysryhmän mukana. Taitojen karttuessa ja ryhmänjohtajan puollolla koirakko voi osallistua Virta -viranomaistarkastukseen, jonka läpäistyään se saa hälykoirakelpoisuuden ja on muodollisesti valmis oikeisiin etsintätehtäviin. Harjoittelu hälytysryhmässä luonnollisesti jatkuu ja säilyttääkseen hälykoirastatuksen sen on kahden vuoden välein läpäistävä pelastuskoirakoe.