Pelastuskoirat


Pelastuskoiratoiminta   |  Koiran ja ohjaajan vaatimukset  |  Pelastuskoirat MPKY:ssa  | Hälytysryhmä


Pelastuskoiratoiminta on pohjimmaltaan vapaaehtoistyötä, jonka tarkoituksena on auttaa hätään joutuneita ihmisiä katoamis- ja onnettomuustilanteissa. Se on koiraharrastajien panos Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa). Toiminnan tarkoituksena on kouluttaa osaavia koiria ja ohjaajia käytännön etsintä- ja pelastustehtäviin poliisin tai pelastustoimen alaisuudessa.

Kun pelastuskoira ja ohjaaja ovat suorittaneet määrätyn tasovaatimuksen mukaiset kokeet, kurssit ja läpäisseet käyttöönottotarkastuksen (ns. Virta -tarkastus), koirakko voidaan nimittää hälytysryhmään. Pelastuskoiraryhmät ilmoittavat valmiustasonsa Vapaaehtoiselle Pelastuspalvelulle / pelastusviranomaisille, jotka tarvittaessa hälyttävät ryhmät etsintöihin. 

Pelastuskoiraksi nimitetään koiraa, joka on koulutettu siten, että sitä voidaan käyttää kadonneiden, eksyneiden tai sortuneisiin rakennuksiin jääneiden ihmisten etsinnöissä. Koira opetetaan etsimään ihmistä sekä ilma- että maavainun avulla niin metsässä kuin taajamissakin. Koulutus sisältää hallittavuuden (tottelevaisuus ja rauniokokeessa ketteryys) lisäksi henkilöetsinnän maastossa tai raunioilla ja jäljestämisen. Pelastuskoiran koulutustasoa testataan kokeiden avulla. Näitä ovat käyttäytymiskoe, kansallinen pelastuskoirakoe ja rauniokoe. 

Koirien koulutustasoa on koko ajan ylläpidettävä ja kehitettävä. Kokeen suorittaminen on alin tasovaatimus. Luotettava pelastuskoira suoriutuu huomattavasti vaativammista etsinnöistä kuin koesuorituksissa edellytetään. Hälytysryhmään pääsemiseksi vaaditaan siis monen vuoden koulutus ohjaajalta ja koiralta. Pelastuskoiratoiminta on sitova ja vaativa harrastus. Säännöllinen harjoittelu ryhmän kanssa vahvistaa kaikkia niitä valmiuksia, joita oikeassa etsinnässä tarvitaan. Ohjaajat harjoittelevat mm. suunnistusta, ensiaputaitoja, viestiliikennettä sekä etsintäsuunnitelmien tekemistä.

Hyvä pelastuskoiranohjaaja omaa valmiudet toimia ns. apuohjaajana toiselle koirakolle. Apuohjaajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi suunnistaminen, tarvittavien asioiden merkitseminen sekä maastoon että karttaan (tai gps) ja yhteydenpito koirapartion johtoon. Lisäksi apuohjaaja toimii koiranohjaajan tukena ja apuna päätöksiä tehtäessä.